phương.dn

Sinh nhật
Tháng bảy 22
Giới tính
Nam

Các danh hiệu

Unassigned

 1. 30
   

  3 years | 3 Năm

  3 years. Bạn đã lăn lọn tại thiendia.com được 3 năm. 1 cột mốc đáng để ăn mừng chứ!!? Lưu ý: ngoài tham gia 3 năm, bạn cần ít nhất 50 bài và 20 likes để đạt danh hiệu này.
 2. 30
   

  1 Year | 1 Năm

  1 year. Bạn tham gia được 1 năm rồi. Ăn mừng thôi! Lưu ý: ngoài tham gia 1 năm, bạn Cần ít nhất 10 bài và 1 like để được danh hiệu này.
 3. 5
   

  Can't Stop! Ko dừng tay

  You've posted 100 messages. Bạn đã có 100 bài viết. Cố tiếp nhé.
 4. 1
   

  Keeps Coming Back | Bạn đã trở lại

  30 messages posted. You must like it here! Bạn có 30 bài đăng. Bạn thấy thích thiendia lắm!
 5. 1
   

  1 Like - Somebody Likes You - ai đó thích bài của bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
Bên trên Bottom